حرف زدن ساده است اما عمل کردن دشوار ، هر روز امتحانم را رد می شوم . دل می بندم به آزمون روز بعد ... این "خود" بدجوری پر رنگ است .  

/ 0 نظر / 15 بازدید