حالم خوب نیست

در مجلس وزیر علوم دارد استیضاح می شود . در دفتر ما جلسه مجمع شرکتی تشکیل شده است . کتابها را فرستاده اند و من قانع شده ام که یک مشکلی دارم . از دیدن کتابها خوشحال نشدم هیچ که ناراحت هم شدم . چقدر لاغر ، چقدر کم ، چقدر کمرنگ ، چه داستانهای بی جانی ... اصلا این همه اصرار داشتم برای چاپ برای چی ؟ ... بگذریم ...

/ 0 نظر / 16 بازدید