امان از خود

روز نوشت هایم را در تلگرام می نویسم ، اینطوری می شود که اینجا شبیه یک خانه متروکه شده است ...

خبری نیست این روزها ... هنوز مشغول " من " هستم بدجوری ...وقت و حوصله ام را گرفته اما عزمم را جزم کرده ام ، فقط همان قدرش را که برای بقا و ارتقا لازم است نگه دارم و بقیه را ...

 

/ 0 نظر / 14 بازدید