دو شنبه صبح است ، الان باید بندر عباس بودم اما پرواز دوباره برگشت تهران تا نقص فنی هواپیما را بر طرف کند و من پیاده شدم ! دیگر دیر میشد و به کارهایم نمی رسیدم ... تمرین ها خوب پیش می روند و فقط گاهی اوت می زنم .

راستی دیروز همایش " آنچه از تولستوی آموخته ام " جلسه خوبی بود و چیزهای زیادی داشت برای آموختن ، شاید بعدا نوشتم...

/ 0 نظر / 18 بازدید