بهترین خواب بد دنیا ،خوابیه که وقتی بیدار میشی می فهمی آخرین دقایق نمازه ... هم از اینکه فقط خواب بوده خوش حال میشی هم از اینکه نگذاشته نمازت از دست بره ...

/ 0 نظر / 19 بازدید