آخر آذر مشهد

مشهد این بار ، پربار تر از همیشه بود . شب یلدا مهمان کیهان و مژگان بودیم و دوستان جان ... دوشنبه رفتیم مدرسه های طرقبه و شاندیز را دیدیم ...بچه های نیازمندشان را ... این ماه گروه نیکوکاری دوبرابر ماه قبل پول جمع کرده بود و طبق رای گیری قبلی قرار شده بود صرف خرید مایحتاج بچه های نیازمند آنجا شود . ما به نمایندگی گروه رفتیم و از مدرسه ها بازدید کردیم و در مورد نحوه تخصیص پول تصمیم گیری کردیم . امروز سه میلیون به یک مدرسه و چهار میلیون به حساب مدرسه دیگر واریز شد و قرار شد که بر نحوه خرید وسایل هم بچه های مشهد نظارت داشته باشند.

سری هم به خانه سرابی ها زدیم . قرارداد کار هادی و بیژن را نوشتم و برگشتیم ...

/ 0 نظر / 13 بازدید