داشتم فکر می کردم این بریدن از خلق و عزلت نشینی نه تنها کار سختی نیست بلکه بسیار لذت بخش است که نهیبی از آسمان آمد " ابله تمام مدت در کنار یار به گپ و گفتی ، چه خلوت نشینی و عزلتی ؟ " دهان فروبستم و بر جای خود نشستم !

/ 0 نظر / 13 بازدید