پری کوچک

مدتها بود تو دفتر ، مگس می پروندیم ...واقعا هیچ کاری نداشتیم انجام بدیم جز مرور قراردادهای شرکتها ... حالا از وقتی می خوام برم سفر داره از در و دیوار کار میریزه ...

من  ؟ شنبه بیام سرکار ؟ وقت نکنم نهار بخورم ؟

**************

وسط این همه کار به این نتیجه رسیدم  که عشق یک نوع بیماریه و دعا کردم خدا همه بیمارها رو شفا بده

من

پری کوچک غمگینی را

میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد

و دلش را در یک نی لبک چوبین

مینوازد آرام ، آرام

پری کوچک غمگینی

که شب از یک بوسه میمیرد

و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

 

/ 0 نظر / 14 بازدید