ایروان

یک ماه ننوشتم ، این هم رکوردی است برای خودش ... باید اعتراف کنم که داشتم در "جستجوی حق " می نوشتم ... و هنوز تنبلی بر نگشته ... فضای مجازی گاهی سرخوشی می آورد مثل برنامه کوه جمعه (سوم بهمن)، گاهی دلخوری می آورد مثل شنبه (چهارم بهمن) ... من آنچه باید در این فضا می گرفتم و می آموختم ... گرفتم و آموختم ، دارم کم کم حضورم را کم و کم تر می کنم . راستش رنج اش بیشتر از سر خوشی اش بود . بگذریم ...

سفر ارمنستان هم بد نبود ... من و پدر و مادرم با هم ...اولین تجربه سفر سه نفری ... 29 دی رفتیم و دوم بهمن برگشتیم  ... در خواست ویزایمان رد نشد ...

/ 0 نظر / 18 بازدید