برادرا

حالا دیگه دو تا برادرند که همدیگرند را دوست دارند ، خیلی ...

آهنگ داداش گفتن ایمان اول جمله هاش ... نوع نگاه کردن آرمان به ایمان  ... حکایت عشقی برادرانه است که خدا انشالله بیشترش کند.

وقتی کسی از تک فرزندی حرف می زند هر دو می گویند که تک فرزندی برای پدر مادر شاید راحت تر باشد اما برای بچه سخت است

/ 0 نظر / 18 بازدید