مرد فیل نما ، دیوید لینچ -- زنگی پی ، انگ لی -- هیچ کس ، لیلا قاسمی

سه شنبه و چهارشنبه  ، امروز پنج شنبه است ... موهایم را کوتاه کردم امروز ... خیلی

/ 0 نظر / 15 بازدید