مهربانی

گاهی فکر می کنم هر چیزی که در وجود ما گذاشته شده ، حتما دلیلی داشته و حتما دوز معینی از آن برای سلامت روحی و روانی ما لازم بوده ...

گاهی فکر می کنم هر کاری قاعده ای دارد ، جنگ هم قواعدی دارد که برای جوانمردانه بودن باید رعایت کرد ...

گاهی فکر می کنم ، روزی که همه پرده ها بیافتد ... من هم مثل " علی " خواهم گفت ؟ نه چیز ی بر ایمانم اضافه شد و نه کم ...

گاهی فکر می کنم " من " بعد از مرگ چه خواهد شد ؟ کجا خواهد رفت ؟ شاید برای همین است که عارفان گفنه اند در همین دنیا باید به خدمتش رسید تا دیگر منی باقی نماند .

گاهی فکر می کنم ...ای مرده شور این فکر کردن را ببرند ... این گاهی ها ، گاهی توانم را می برند ... به جای این همه سخن ای کاش مهربان تر بودم

( فروردین کتاب ملت عشق را خواندم ، عالی بود )

/ 0 نظر / 15 بازدید