وصیت نامه

گاهی صبح ها قرآن را باز می کنم و یکی دو خطی می خوانم  ، گاهی غروب ، گاهی آخر شب  ... شاید در هفته بشود سه بار

امروز صبح آیه ای آمد که نوشته بود قبل از سفر وصیت نامه بنویسید و دو نفر شاهد هم امضا کنند ،از سفر که هنوز خبری نیست اما از صبح در فکر وصیت نامه ام  ، باید بنویسم  ... همه اش منتظرم کارم تمام شود تا بنویسم ... در ذهنم دارد تکمیل می شود باید روی کاغذ بیاید فقط ...

 

/ 0 نظر / 14 بازدید