شادی ، مژده ، زهرا ، شیوا و دیگران ...

می شود با دیگران صادق بو د و با خود نبود ؟

می شود خود را از دید خود و خود را از دید دیگران دید ؟

می شود خود را قضاوت کرد ؟

می شود به تحلیل خود نشست ؟

دو روز گذشته خیلی فکر کرده ام . یار با تمام انصافش که من تحسین می کنم ،در این مورد تند می رود ، تصویر را پر رنگ تر از واقعیت می بیند . من صد بار مرور کردم و معتقدم تحلیل من به واقعیت نزدیک تر است .

دو روز وقت زیادی است ، تحلیل هر کدام که درست باشد ، "مهم درس هایی است که می گیریم و کلاس هایی که می گذرانیم ". {این را همین امروز موقع خوردن صبحانه گفت }

/ 0 نظر / 14 بازدید