مرگ اندیشی

دیشب " سونات پاییزی" برگمان را دیدیم . خوب بود اما دروغ چرا از فضای ذهنی این روزهایم دور بود . دیدن فیلمهای برگمان همیشه خوب است حالا حتما باید فیلم مهره هفتم را ببینم که خوراک این روزهاست . برای عیدی که کتاب خریده بودم از هر کتاب چند تا بود فقط یک کتاب بود یک نسخه خریده بودم زهرا پرسید این ویژه است برای کیه ؟ گفتم اسمش رو بخون می فهمی خوند و گفت فهمیدم اینو واسه خودت خریدی . اسمش " مرگ اندیشی " بود .

/ 0 نظر / 17 بازدید