دیگران

باید خوب باشیم به هزار و یک دلیل ، اما یکی از مهم ترین دلیل ها  به خاطر دیگران

دیگران کلمه بزرگی است از افراد خانواده شروع می شود تا همکار ، دوست، همسایه ، فامیل ، ... مغازه ای که بیشتر ازش خرید می کنی ، معلم بچه ات ، مادر همکلاسی هایشان ... خلاصه هر کس که هر روز یا گاهی با او سلام و علیک می کنی می شوند عضو این دایره بزرگ

باید خوب باشی حتی اگر برای خودت نه ، برای دیگران ...دیگرانی که حتی وقتی نمی بینی شان ، تو را می بینند ، تن صدایت و نحوه سلام و علیک کردنت برایشان مهم است ...گاهی فراموش می کنیم دیگران هم از ما سهمی دارند و خیلی هم جدی هستند در گرفتن سهم شان ...

خدایی که انسان را موجودی اجتماعی آفرید ، نتایج و عواقب زندگی اجتماعی را می دانست و نقش دیگران را ...

پی نوشت کمی بی ربط : دارم بام تا شام مشاهیر را می خوانم ، ترجمه شیوا مقانلوست

/ 0 نظر / 14 بازدید