یک تعطیلی مفید و دلچسب

به زهرا اس ام اس زدم و نوشتم " فکر نکنم هیچ کس اندازه یک زن شاغل با روز تعطیل حال کنه ! " سه شنبه عید فطربود و من از سه شنبه تا امروز جمعه ، در خانه ام . بیژن درس می خواند و من بالاخره نوشتن فصل دوم داستان مریم را شروع کردم البته فصل دوم دیگرداستان مریم نیست داستان شبنم است .

کتابم ظاهرا چاپ شده و هفته آینده پخش می شود . دارم فکر می کنم به اینکه به بهانه رونمایی یک بعد از ظهر با دوستان دور هم جمع شویم .

فیلم ردکارپت عطاران ، یک عاشقانه ساده مقدم و مالهالندرایو لینچ رو دیدم و هر کدام به نوبه خود عصبانیم کرد . به خصوص این آخری  ...

قلیه ماهی درست کردم ، چه قلیه ماههیی !

/ 0 نظر / 12 بازدید