استرس دارم یا نه ؟

فردا جلسه رونمایی کتاب است . کمی نامتعارف . دعوت کرده ایم به صرف صبحانه روز جمعه . ساعت ده . خودم اگر به چنین برنامه ای دعوت می شدم هزار سال نمی رفتم . حالا اما نمی دانم چند نفر می آیند ؟ تا دیروز کاملا بی خیال بودم اما دیروز  آقای براتی پرسید استرس داری ؟ گفتم : باید داشته باشم ؟ گفت : خوب ... نه . تلفن را که قطع کردم به این نتیجه رسیدم که مثل اینکه باید داشته باشم ...

امروز قراره بریم کافه رومنس در مورد فردا و نحوه پذیرایی صحبت کنیم ...واقعا نمی دونم چند نفر میان ؟ چه جوری برگزار یشه ؟

همین الان مامانم زنگ زد و گفت خاله عفتش فوت کرده ، خاله ای که خیلی دوستش داشتند...

خوب برگردم سر کارم تا فردا

/ 0 نظر / 16 بازدید