کندن از خود را

26 اذر امسال را با نیایش سحرگاهی شروع کردم که بسیار به آن احتیاج داشتم ... خواستم که برایم بخواهد " کندن از خود را " که این روزها بسیار در بند  خودم ...

پیام های تبریک از یک دقیقه بامداد شروع شده بود (نیکو ) و تا همین چند دقیقه پیش ادامه داشت اما مال مامان جالب بود نوشته بود : خدارو شکر و سپاس برای وجود نازنینت ...از خداوند خواهان تولدهای پی در پی هستم ، هر روز تولد داشته باشی ... در پناه حضرت حق

/ 0 نظر / 17 بازدید